Ký sinh trùng, Người trong cuộc: Bắt buộc phải đọc!

Một số sản phẩm đã được sử dụng trong một thời gian dài, một số sản phẩm mới, nhưng chúng đã được sử dụng thành công trong năm năm qua. Đối với mỗi sản phẩm tôi sẽ xem xét, có nhiều sản phẩm tương tự. Xin lưu ý rằng một số sản phẩm hoạt động tốt đối với một loại ký sinh trùng cụ thể, trong khi những sản phẩm khác hoạt động tốt hơn đối với một loại ký sinh trùng khác. Ngoài ra, tôi chỉ có thể xem xét một sản phẩm một lần, nhưng có thể không đưa ra ý kiến trung thực của tôi về sản phẩm một lần nữa. Ký sinh trùng phổ biến nhất của con người, Giardia (xem phần "Giardia"), thường bị bỏ qua. Nó có thể sống trong cơ thể con người trong vài năm, gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và đau đớn. Nó không phải là một ký sinh trùng gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng nhất, nhưng có thể trở thành như vậy nếu nó không được điều trị sớm. Tôi đã xem xét một số sản phẩm khác nhau trong quá khứ và đánh giá sau đây là sản phẩm cuối cùng của tôi. Tôi sẽ xem xét một số sản phẩm có thể hoặc không thể giúp một loại ký sinh trùng cụ thể, hoặc có hiệu quả hơn cho một sản phẩm khác. Đây sẽ là một số sản phẩm tốt nhất tôi từng đánh giá, nếu bạn muốn xem thêm các sản phẩm tôi đánh giá, vui lòng truy cập phần "Đánh giá sản phẩm khác".

Ký sinh trùng ký sinh trùng

Tôi sẽ mô tả các loại nhiễm ký sinh trùng mà Giardia có thể gây ra.

Các đánh giá sản phẩm mới nhất

Detoxherb

Emil Carlson

Detoxherb ngay lập tức được coi là một khuyến nghị bí mật thực sự, tuy nhiên, sự phổ biến gần đây đ...

Bactefort

Bactefort

Emil Carlson

Ứng dụng của Bactefort đã được chứng minh là một mẹo nội bộ thực sự cho việc tẩy giun. Nhiều trải n...

Detoxant

Detoxant

Emil Carlson

Detoxant rõ ràng là cách dễ nhất để Detoxant nhiều sức khỏe và hạnh phúc hơn với Detoxant. Nhiều ng...